Dzięki nowemu centrum dystrybucji o powierzchni 200 tysięcy stóp kwadratowych (ok. 18.600 m2), GA może łatwo przechowywać i prowadzić dystrybucję karmy dla zwierząt domowych w dowolnej ilości i do dowlonego miejsca przeznaczenia.

Wielu naszych klientów tak dobrze zintegrowało swoje działania z GA, że mogą oni korzystać ze znacznych oszczędności dzięki brakowi konieczności inwestowania w składowanie lub korzystanie z nieruchomości komercyjnych we własnym zakresie. 

Część z nich nie obsługuje nawet własnych zapasów magazynowych, a zatem po raz pierwszy widzą karmę swojej marki, gdy pojawia się ona w sprzedaży w sklepie zoologicznym.  Oznacza to, że dzięki współpracy z GA nasi Klienci z sektora żywności dla zwierząt domowych mogą prowadzić działalność biznesową w ograniczonym zakresie, koncentrując się na sprzedaży produktów i działaniach marketingowych przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego poziomu ponoszonych kosztów ogólnych. 

Przechowywanie wyrobów gotowych jest często poważnym problemem dla właścicieli marek, szczególnie dla nowych przedsiębiorstw lub gdy wymagane są dostawy na określony czas.  Nowe centrum dystrybucyjne GA oferuje Klientom GA większą elastyczność dzięki specjalnie zaprojektowanej powierzchni 200 tysięcy stóp kwadratowych (ok. 18.600 m2) nowoczesnej jednostki z bezpośrednim połączeniom drogowym z autostradami M61 i M6.  W magazynie na 14.000 palet wykorzystywany jest komputerowo sterowany system składowania towarów zarówno do produkcji, jak i dystrybucji. 

Ten unikalny system zapewnia pełną identyfikowalność każdego produktu.