Jeśli chodzi o zrównoważoną, ekologiczną produkcję karmy dla zwierząt domowych, GA ustanawia standard do naśladowania dla innych i jest zakładem, z którego mogą być dumni wszyscy właściciele marek karmy dla zwierząt domowych.

Firma GA znacząco zainwestowała w ekologiczne zarządzanie specjalnie skonstruowanym obiektem w zakresie uzdatniania wody i kontroli zapachów.  Całe powietrze i woda oczyszczane są i poddawane recyklingowi na miejscu, zmniejszając wpływ ze strony GA na lokalne środowisko naturalne oraz sąsiadów. Zakład GA obejmuje obszar 27 hektarów  terenu graniczącego z  wyznaczonym obszarem chronionym dziedzictwa biologicznego  rzeki Douglas w West Lancashire. 

Firma GA, w pełni świadoma swoich zobowiązań społecznych, działa w zgodzie z planem zarządzania i tworzenia siedlisk (Habitat Creation & Management Plan), zapewniającym znaczne korzyści w zakresie dodatkowych nasadzeń, tworzenia obszarów wodno-błotnych i obszarów trawiastych porośniętych różnorodnymi gatunkami roślin, aby zachęcić ptaki do gniazdowania i żerowania.  Szczegółowe plany zarządzania pozwolą na zachowanie różnorodności biologicznej na wiele przyszłych lat dzięki intensywnemu nasadzaniu 10.000 rodzimych drzew  i krzewów.